OFERTA

Poradnictwo

Aktualnie udzielamy porad, by było łatwiej podjąć decyzję o wynajęciu nas w sprawie dotyczącej: wykroczenia i/lub przestępstwa, i/lub poszukiwań osoby zaginionej, i/lub wywiadu gospodarczego/politycznego w Polsce.

Porad udzielamy bezpłatnie w umówiony sposób, np. przez telefon lub w biurze, itp.

Skontaktuj się z nami celem skorzystania z porady.

Zapraszamy!

 

Tematyka zleceń detektywistycznych,

które aktualnie przyjmujemy i (z)realizujemy w Polsce, to te, które dotyczą: wykroczeń i/lub przestępstw, i/lub poszukiwań osób zaginionych, i/lub wywiadów  gospodarczych i/lub politycznych.

Sprawa dotycząca:

-wykroczenia kosztuje 2 000,00 złotych (dwa tysiące złotych);

-przestępstwa kosztuje 3 500,00 złotych (trzy tysiące pięćset złotych);

-poszukiwań osoby zaginionej kosztuje 5 000,00 złotych (pięć tysięcy złotych);

-wywiadu gospodarczego i/lub politycznego  kosztuje 6 500,00 złotych (sześć tysięcy pięćset złotych).

Skontaktuj się z nami, by nas wynająć.

Zapraszamy!

 

Zleć nam ustalenie

czy i do jakiego wykroczenia doszło.

Uważasz, że to nie Ty dopuściłeś się drobnego przewinienia, że ktoś Ciebie wrobił, itp. i masz 2 000,00 złotych, to skontaktuj się z nami.

Załatwimy niezbędne formalności i kwestie finansowe oraz organizacyjne, po których niezwłocznie przystąpimy do realizacji czynności.

Oczywiście, dowiesz się, czy i co ustaliliśmy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zleć nam ustalenie

czy i do jakiego przestępstwa doszło.

Przykładowo, czujesz się ofiarą przemocy, np. psychicznej albo nękania lub zniesławienia/znieważenia/pomówienia, itp. i masz 3 500,00 złotych, to skontaktuj się z nami.

Załatwimy niezbędne formalności i kwestie finansowe oraz organizacyjne, po których niezwłocznie przystąpimy do realizacji czynności.

Oczywiście, dowiesz się, czy i co ustaliliśmy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zleć nam poszukiwanie osoby zaginionej!

Jeśli potrzebujesz odnaleźć osobę zaginioną i masz 5 000,00 złotych, to skontaktuj się z nami.

Załatwimy niezbędne formalności i kwestie finansowe oraz organizacyjne, po których niezwłocznie przystąpimy do realizacji czynności.

Oczywiście, dowiesz się, czy i co ustaliliśmy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zleć nam wywiad gospodarczy!

Jeśli potrzebujesz informacji o firmie i masz 6 500,00 złotych, to skontaktuj się z nami.

Załatwimy niezbędne formalności i kwestie finansowe oraz organizacyjne, po których niezwłocznie przystąpimy do realizacji czynności.

Oczywiście, dowiesz się, czy i co ustaliliśmy.

Serdecznie zapraszamy!

 

Zleć nam wywiad polityczny!

Jeśli potrzebujesz informacji o działającym/-cej w Radzie Gminy/Miasta/Powiatu, Sejmiku Wojewódzkim, Senacie/Sejmie, itp. i masz 6 500,00 złotych, to skontaktuj się z nami.

Załatwimy niezbędne formalności i kwestie finansowe oraz organizacyjne, po których niezwłocznie przystąpimy do realizacji czynności.

Oczywiście, dowiesz się, czy i co ustaliliśmy.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Dlaczego

od 11 listopada 2019 roku nie przyjmujemy spraw dotyczących innych tematów niż wykroczenia, przestępstwa, poszukiwania osób zaginionych, wywiady gospodarcze i/lub polityczne w Polsce?

Ponieważ powyżej wymienionymi sprawami Aneta Nowak chce się zajmować.  

Pozdrawiamy!

 

Dane kontaktowe znajdują się na niniejszej stronie internetowej w zakładce: KONTAKT

 

(aktualizacja w/w informacji nastąpiła 5 grudnia 2019 roku)